Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Horecatweepuntnul aan. Horecatweepuntnul hecht grote waarde aan jouw privacy en raadt je derhalve aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Horecatweepuntnul is statutair gevestigd te Eindhoven aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat 27 (5645EM), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 56358253 en is een verwerkersverantwoordelijke in de zin van de AVG. Horecatweepuntnul is per e-mail te bereiken via info@horecatweepuntnul.nl en telefonisch via 06-51777776.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Horecatweepuntnul omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Horecatweepuntnul aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Horecatweepuntnul valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Horecatweepuntnul behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-09-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is het feit dat het verwerken noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst door Horecatweepuntnul. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact en om zo goed mogelijk advies kunnen geven over de mogelijkheden van je horecagelegenheid. Bij het aanmeldformulier voor een consultancy traject bij Horecatweepuntnul wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn je naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, kvk-nummer en betaal gegevens. Via het aanmeldformulier wordt ook je e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het in contact komen met je, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn. Het is uiteraard ook mogelijk om je aan te melden voor de nieuwsbrief zonder dat je een overeenkomst met Horecatweepuntnul sluit, dit kan via de website. Het is ook altijd mogelijk om je af te melden van deze nieuwsbrief, dit kan door onderin de nieuwsbrief op de daartoe bestemde link te klikken. De persoonsgegevens worden voor een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst opgeslagen. Persoonsgegevens die staan vermeld op administratieve stukken zijn hiervan uitgezonderd, deze worden in verband met de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Cookies  

Horecatweepuntnul maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Horecatweepuntnul bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Horecatweepuntnul om een goede gebruikservaring aan je te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Horecatweepuntnul. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Horecatweepuntnul is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Horecatweepuntnul raad je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging

Horecatweepuntnul heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van je te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in Amerika.

Je privacy rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kan je altijd doen door contact op te nemen met Horecatweepuntnul.

Indien je vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail zenden aan info@horecatweepuntnul.nl.

Indien je een klacht wil indienen over Horecatweepuntnul met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).