Vooruitzichten horeca 2024: Uitdagingen en kansen voor jouw restaurant

Vooruitzichten horeca 2024

De Horecava ging van start. Daar presenteerde het FoodService Instituut Nederland, de marktcijfers van de foodsector 2023. En de vooruitzichten horeca 2024.

Hieronder de belangrijkste zaken:

Omzet 2023

De foodservicemarkt, inclusief horeca, gemak en catering, een sterke groei heeft laten zien. De omzet steeg van 13,1% naar €21,5 miljoen in 2023.

Specifiek voor de horeca ging de omzet omhoog met 12,9% naar €12 miljoen.

Ondanks deze groei staat het verdienmodel onder druk.

Dat komt door toenemende concurrentie en andere factoren, zoals hoge kosten.

Gemaksgeneratie

De gemaksgeneratie bestaat uit de Generatie Z en Millennials.

Deze gemaksgeneratie heeft een aanzienlijke impact op de foodmarkt.

Ze geven veel geld uit in de horeca.

De millenials bijvoorbeeld geeft gemiddeld €2.263 per jaar uit.

In vergelijking met de babyboomers, die gemiddeld €485 per jaar uitgeven, is het verschil groot.

De gemaksgeneraratie draagt dus bij aan de veerkracht van de horeca.

Toekomstverwachtingen

Wat de demografische ontwikkelingen betreft:

verwacht wordt dat tegen 2030 de gemaksgeneratie 79% van hun avondmaaltijden buitenshuis zal nuttigen.

Dit toont de groeiende trend van uit eten gaan en de voorkeur voor gemak binnen deze generaties.

De verwachte omzetgroei van 3,5% in 2024 wijst op een lichte stijging. Dit ondanks terughoudende consumenten. Met verbeterende economische indicatoren zoals:

 • koopkracht
 • lage werkloosheid
 • dalende inflatie
 • toenemend toerisme
 • Stijgende consumentenvertrouwen

De uitdagingen van de horeca lijken meer intern gericht te zijn, dan extern.

Extern zijn de consumenten die de horeca de komende jaren zal blijven bezoeken.

De interne factoren zijn de hoge kosten waar ondernemers mee te kampen hebben. Dit zorgt er voor dat de marges dunner worden.

De impact van de overheid

De recordomzetten positief zijn!

Maar ze brengen hoge kosten met zich mee, die de marges verkleinen. Daarnaast beïnvloedt de overheid horeca door middel van regelgevingen rond:

 • tabak
 • accijnzen
 • pensioenen
 • lonen

Daarnaast spelen thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid een rol. Dit legt wat extra druk op de sector.

Uitdagingen 2024

De uitdaging voor de horeca ondernemers in 2024 is dus om de marge op orde te houden. Dit zonder zichzelf uit de markt te prijzen.

Het huidige verdienmodel staat onder druk. En de goede vooruitzicht op de markt zorgt voor concurrentie uit de food retail.

Er komt namelijk een fast lane uit de food sector, met daarop de letters food service. De Foodsector bestaat niet alleen uit de horeca , maar ook uit:

 • retail
 • gemakconcepten
 • delivery

De concurrentie

De horeca staat voor de uitdaging om efficiënter te worden en exploitatiekosten te verlagen.

Retailers profiteren van grootschalige inkoop, terwijl de horeca vaak lokaal inkoopt via groothandels.

Om het prijsverschil te overbruggen, moeten horecaondernemers zich richten op het bieden van unieke belevingen aan hun gasten.

Het is daarnaast belangrijk dat de horeca toegankelijk blijft voor een breed publiek.

En niet alleen voor een selecte groep mensen met voldoende financiële middelen.

Door een efficiëntie, samenwerking en het bieden van betaalbare horecaconcepten kunnen horecaondernemers ervoor zorgen dat iedereen van de horeca kan genieten.

Dit draagt bij aan een inclusieve en toegankelijke horeca.

Photo by Elevate on Unsplash

Bron: FoodService Institute Nederland.

About Erik van Dullemen

Schrijft over wat er nodig is om een succesvol restaurant te starten en te runnen.