Hoe start je een restaurant 25: Een rechtsvorm kiezen

Hoe start je een restaurant 20 - Een rechtsvorm kiezenWat staat er op het menu vandaag? Je gaat een rechtsvorm voor jouw restaurant kiezen. Ik neem alle rechtsvormen die in de horeca vaak voorbij komen onder de loep.

Er bestaan een hoop rechtsvormen, maar ik denk dat deze het meest geschikt zijn voor de horeca:

 • De Eenmanszaak;
 • De Vennootschap Onder Firma (VOF);
 • De Commanditaire Vennootschap Onder Firma (CV);
 • De Besloten Vennootschap (BV).

Voordat je een definitieve keuze maakt, win eerst advies in bij een horeca-expert.

Alvorens je een rechtsvorm gaat kiezen, eerst even dit:

Het handelsregister

Alle ondernemingen en rechtspersonen moeten worden in geschreven in het Handelsregister. Dit registreren is verplicht en doe je bij de Kamer van Koophandel.

Buitenstaanders kunnen dus in het handelsregister zien met wie ze te maken hebben. Wie is er bevoegd om te tekenen en wie vertegenwoordigt het bedrijf naar buiten toe.

Wanneer je je restaurant in het Handelsregister inschrijft, dan krijg je een registratienummer. Deze dien je te vermelden op briefpapier en facturen.

Een onderneming dien je 1 week voor of na de start in te schrijven. Ben je een natuurlijk persoon, dan kun je zelf naar de KvK gaan. Een rechtspersoon moet eerst langs de notaris. Meer daarover in de paragraaf Besloten Vennootschap.

Wat bedoel ik met een natuurlijk persoon en een rechtspersoon?

 • Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, zoals jij en ik. Een natuurlijk persoon heeft bepaalde rechten en plichten.
 • Een rechtspersoon is een entiteit of organisatie. Met dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon.

Laten we kijken welke rechtsvormen voor de horeca interessant zijn:

#1.De eenmanszaak

Deze rechtsvorm zie je vaak terug bij de kleinere horecazaken. Bij een eenmanszaak is er 1 persoon verantwoordelijk voor de zaak.

Wanneer het bedrijf failliet gaat is deze persoon financieel aansprakelijk. Schuldeisers kunnen aanspraak maken op het zakelijke vermogen en privé vermogen.

Mocht je kiezen voor een eenmanszaak als rechtsvorm en je hebt een partner, overweeg dan huwelijkse voorwaarden. Zo kun je belangrijke bezittingen veilig stellen.

Een eenmanszaak is eenvoudig op te richten. Je kunt de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf wordt dan ook automatisch ingeschreven bij de belastingdienst.

Belastingen

Als ondernemer betaal je over de behaalde omzet inkomsten belasting. Je kunt ook in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling. Daarvoor moet je in een kalenderjaar 1.225 uur werken. Daarnaast moet de belastingdienst jou als ondernemer erkennen.

#2.Vennootschap Onder Firma (VOF)

Is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meerdere personen. Het bedrijf heeft een gemeenschappelijke naam en een afgescheiden firma vermogen.

Vaak zie je dat horeca-echtparen deze rechtsvorm kiezen. Dit heet dan Man-Vrouw VOF.
Ik vermeld er wel gelijk bij dat de Man-Vrouw VOF een gedateerde naam is. Deze rechtsvorm slaat op alle echtparen, ongeacht sekse.

Horeca-echtparen kiezen voor deze constructie vanwege de fiscale voordelen, zoals de zelfstandige aftrek.
De zelfstandige aftrek geldt per ondernemer. Dat betekent dat een horeca-echtpaar in aanmerking komt voor een dubbele zelfstandige aftrek. Voorwaarde is dan wel dat beide partners gelijkwaardige werkzaamheden verrichten. Bijvoorbeeld partner 1 is chef-kok, partner 2 hoofd van de bediening.

Welke kenmerken heeft de VOF nog meer?

 • De VOF is een natuurlijk persoon;
 • Bij schulden of faillissement, ben je zowel zakelijk als privé aansprakelijk;
 • Schuldeisers leggen eerst beslag op het zakelijk vermogen, daarna op privé vermogen;
 • Overweeg om huwelijkse voorwaarden op te stellen om eventuele schade te beperken. Anders kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het privé vermogen van de partner;
 • Eenvoudig op te richten bij de KvK.

Het is wel aan te raden om een oprichtingsakte op te stellen. Ook al is dit niet verplicht. In deze akte staan de afspraken, aansprakelijkheid, bevoegdheden en winstverdeling tussen de vennoten.

Het is ook verstandig om er in te zetten wat er met het bedrijf gebeurt als een van de vennoten wil stoppen of onverwacht overlijd.

Belasting

Iedere vennoot wordt door de belastingdienst gezien als zelfstandig ondernemer. Elke vennoot betaald dus inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst. De vennoten hebben daarnaast recht op ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsreserve.

#3.Commanditaire Vennootschap Onder Firma (CV)

Is een speciale Vennootschap Onder Firma. Met speciaal wordt  een stille vennoot bedoeld en dat is vaak een investeerder. Deze constructie wordt vaak gekozen wanneer ondernemers weinig geld hebben en toch een VOF willen beginnen. Zo heb je dan wel de voordelen van een VOF.

De investeerder is dus niet verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de onderneming. Maar hij krijgt wel een deel van de winst uitgekeerd.

De beherende vennoten zijn wel verantwoordelijk voor de onderneming.

Overigens, bij faillissement zijn de beherende vennoten zowel zakelijk als privé geld kwijt. De stille vennoot is alleen zijn investering kwijt.

Lees voor meer informatie de voorgaande paragraaf over de Vennootschap Onder Firma (VOF).

#4.Besloten vennootschap (BV)

De Besloten Vennootschap is in tegenstelling tot de voorgaande rechtsvormen geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon. Dit houdt in dat het een zelfstandige entiteit of organisatie is.

Deze rechtsvorm kom je in de horeca vaak tegen. Want het is de meest geliefde vorm bij aansprakelijkheid. Gaat de BV bijvoorbeeld failliet, dan kunnen schuldeisers je alleen zakelijk aansprakelijk stellen en dus niet privé

Wanneer je de BV als rechtsvorm kiest, dan wordt je directeur/grootaandeelhouder. Want als je geld in de BV stort word je aandeelhouder.

Hoe ziet de oprichting van een BV er uit?

 • Oprichting van een BV gebeurt middels een notariële akte. De notaris stelt een akte op waarin de statuten van de BV zijn vastgelegd. De statuten bevatten oa. naam, vestigingsplaats, doelstelling en kapitaalbedragen;
 • Het startkapitaal voor een BV is 1 eurocent. Dit hoeft niet persé in contanten betaald worden, in natura mag ook;
 • De notaris maakt de definitieve versie van de oprichtingsakte. De notaris schrijft de BV vervolgens in, in het Handelsregister van de KvK. Als de BV nog niet is ingeschreven, mag je wel van start. Jouw restaurant is dan een BV in oprichting.  Let op! Je bent met een BV in oprichting wel zelf aansprakelijk!

Aansprakelijkheid

Zoals ik al eerder schreef ben je niet persoonlijk aansprakelijk bij schulden. Er is alleen wel een maar, als je een lening van de bank nodig hebt. De bank laat je namelijk ook privé tekenen. Dus ben je privé wel aansprakelijk voor die lening.

Ook kun je bij onbehoorlijk bestuur privé aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als je de jaarstukken niet deponeert bij de KvK.

Inzicht geven in de jaarcijfers

Een BV is verplicht om elk jaar inzicht te geven in de financiële cijfers. Deze cijfers worden gebundeld in een jaarverslag en moet je deponeren bij de KvK.

De grootte van een BV bepaald wat je in een jaarverslag moet zetten.

 • Een kleine BV moet een beknopte balans inleveren;
 • Een middelgrote BV een beknopte balans en een winst/verlies rekening. Het jaarverslag moet daarnaast worden voorzien van uitgebreide commentaar;
 • Een grote BV, moet een uitgebreide balans inleveren met een winst/verliesrekening. Daarnaast een jaarverslag met uitgebreide commentaar.

Meerdere Besloten Vennootschappen voor 1 bedrijf

Deze constructie kom je regelmatig tegen in de horeca. Het werkt als volgt:

BV met pand en BV met restaurant exploitatie

Er is een BV, laten we die BV 1 noemen. Deze BV is eigenaar van het pand. BV 2 huurt het pand van BV 1 en exploiteert het horeca gedeelte. Mocht onverhoopt het restaurant failliet gaan, dan kun je het pand behouden. Je kunt in een later stadium weer een ander restaurant starten.

Hoe zit het met meerdere bedrijven onder 1 dak?

Als je een restaurant, café en een hotel bezit, dan is het raadzaam om 4 Besloten Vennootschappen oprichten. De volgende constructie krijg je dan:

BV structuur met moeder BV

De moeder BV staat boven de andere Besloten Vennootschappen en beheert de aandelen van het restaurant, het café en het hotel. Via deze constructie kun je makkelijk met geld schuiven tussen de Besloten Vennootschappen. Dit geldt ook voor het personeel. Die zijn via de moeder verbonden met de andere BV’s

Belastingen

De belastingdruk bij een BV is lager dan bij een VOF, CV of eenmanszaak. Nadeel is wel dat je weer hogere kosten hebt. Er moet een jaarrekening worden opgemaakt door een accountant.

Daarnaast dien je ook salaris op te nemen, dat ook geld kost. Bij een BV heb je een salaris van minimaal €44000,- . Verder betaal je inkomsten belasting omdat je de meerderheid van de aandelen bezit.

Volgende keer Deel 4: Het promoten van jouw restaurant

Een rechtsvorm kiezen is zoals je ziet lastig. Iedere rechtsvorm heeft zo zijn voor,- en nadelen. Schakel een horeca-account in om je te helpen met het maken van een keuze.

Gefeliciteerd! Als je een rechtsvorm gekozen hebt, dan heb je deel 3: de voorbereidingen van je restaurant afgerond!

We gaan door naar deel 4 het promoten van jouw restaurant!

Bedankt voor het lezen van dit artikel. Heb je nog vragen en of opmerkingen? Laat die dan in het commentaargedeelte hieronder achter.

Erik

Photo by Nick Hillier on Unsplash

About Erik van Dullemen

Schrijft over wat er nodig is om een succesvol restaurant te starten en te runnen.