Hoe start je een restaurant 07: Horecavergunningen en wetten

Horecavergunningen en wettenWe gaan het vandaag hebben over horecavergunningen en wetten.

 
Maar voordat je zover bent, nog een kleine terugblik. Want je hebt immers al een hoop bereikt!
 
En dat is al best veel, je weet:
 
Komende weken gaan we nog naar de financiën kijken. Daarna zit het maken van plannen erop en moet het echte werk beginnen.

Maar voordat we naar de financiën gaan, werpen we eerst nog een blik op de horecavergunningen.

#1. Drank en horecavergunning

De eerste vergunning waarmee we van start gaan, is de drank,- en horecavergunning. 
 
Deze vergunning heb je nodig om alcoholische dranken te mogen schenken.
 
Deze vergunning vraag je aan als je een restaurant gaat starten. Of als je iets aan de inrichting gaat veranderen.
 
Wissel je van leidinggevende? dan dien je ook een nieuwe vergunning aan te vragen. De oude vergunning laten veranderen is ook mogelijk.

De Eisen

Om in aanmerking te komen voor deze vergunning dien je aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen zijn:
 • Je restaurant moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • Het pand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen:
  • De oppervlakte van het pand dient minimaal 35m2 te zijn;
  • De hoogte van het pand, vanaf de grond gemeten tot aan het plafond moet minimaal 2,40 meter zijn;
  • Er dienen 2 van elkaar gescheiden toiletgroepen met handenwasgelegenheid aanwezig zijn;
  • Het pand moet ook van verse lucht worden voorzien. Je hebt dus ook een mechanische ventilatie nodig.
 • Er moet in het pand een voorziening voor drinkwater, elektriciteit en telefoon zijn;
 • Op de aanvraag dient elke ruimte in het pand vermeld worden. Terras moet ook worden vermeld;
 • Naast horeca-activiteiten mag je geen detailhandel activiteiten verrichten;
Sinds 2017 zijn er nog 2 eisen op het gebied van toegankelijkheid bijgekomen. Zodat mensen met een handicap jouw restaurant kunnen bezoeken.
 • De plicht om een aanpassing te doen voor mensen voor een handicap;
 • De plicht te doen om iets te doen met algemene toegankelijkheid. Dus laten zien dat je bezig bent met het verbeteren van de toegankelijkheid.
Wil je meer informatie over het toegankelijk maken van een restaurant? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid.
 
Ben je als horecaondernemer niet actief op de dagelijkse werkvloer? dan moeten de leidinggevenden ook op de drank- en horecavergunning staan.
 
De leidinggevenden dienen ook aan een tweetal eisen te voldoen, t.w.:
 
 
Goed! De vergunning drank en horeca kan aangevraagd worden.
 
Laten we eens kijken naar de volgende vergunning: De exploitatievergunning.

#2:Exploitatievergunning

De exploitatievergunningplicht heeft te maken met de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van een restaurant.
 
Deze vergunning vraag je aan wanneer je een restaurant start of overneemt.
 
Of je deze vergunning moet aanvragen is afhankelijk van de gemeente waar je je restaurant gaat vestigen. In sommige gemeenten heb je geen exploitatievergunning nodig.
 
Wel kan het zo zijn dat je exploitatievergunning gekoppeld is aan een terrasvergunning.
 
De voorwaarden voor de exploitatievergunning staan in het Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente.
 
De exploitatievergunning moet je laten wijzigen of opnieuw aanvragen als je:
 
 • De rechtsvorm van je restaurant verandert;
 • Je restaurant bouwkundig uitbreidt;
 • Besluit het terras uit te breiden;
 • Andere leidinggevenden in dienst neemt;
 • Nieuwe activiteiten gaat ontplooien. Denk aan catering, afhalen of bezorgen die nog niet in de vergunning waren opgenomen.

#3:Terrasvergunning

De 3e vergunning is het terrasvergunning. Hoe gek het ook klinkt, al heb je een terras op je eigen terrein, je hebt altijd een vergunning nodig.
 
Het is verstandig om deze vergunning tegelijkertijd aan te vragen met de exploitatie,- en drank- en horecavergunning.
 
Wanneer je als ondernemer besluit een terras uit te baten dan betaal je aan de gemeente leges. Dat is een vergoeding in geld. Heb je een terras op gemeentelijke grond, dan betaal je precario.
 
De kosten voor een terras is per gemeente verschillend. Kijk op de website van je gemeente voor de kosten.
 
Let wel op bij het aanvragen van een terrasvergunning, dat er gemeenten zijn die werken met seizoensvergunningen. Dan mag je bijvoorbeeld alleen een terras uitbaten in bepaalde seizoenen en alleen dan geldt de vergunning.
 
Iedere gemeente heeft aparte regels omtrent terrasvergunningen. De enige regel die overal hetzelfde is, is dat alleen horecazaken een terras mag exploiteren.
 
Daarnaast gelden er nog diverse regels waar je met het uitbaten van een terras rekening mee moet houden.
 
Het terras mag geen schade brengen aan:
 • De weg;
 • Gevaar opbrengen voor andere weggebruikers;
 • Belemmering vormen voor beheer en onderhoud van de weg.
 
Een gemeenten kan niet meer vergunnen dan aangevraagd. Als je te weinig hebt aangevraagd of de openingstijden zijn niet ruim genoeg kan het niet veranderd worden. Vraag altijd de grootst mogelijke vergunning aan! De gemeente vraagt hoogstens of het beperkter kan.

#4.Bestemmingsplan

Over het bestemmingsplan hoeven we niet veel uit te wijden. In het artikel van vorige week is dit al uitgebreid aan bod gekomen.
 
Het bestemmingsplan in een notendop:
 
Bestemmingsplan is:
 • Een juridische binding tussen overheid en burgers.
 • Gemeenteraad legt vast waar welke functies zijn toegestaan.
De volgende vragen worden hiermee beantwoordt:
 • Wat zijn de verbouwingsmogelijkheden?
 • Welke verbouwingsplannen staan er in de omgeving gepland ?

#5: Omgevingsvergunning: bouw

Je hebt een pand op het oog, je hebt in het bestemmingsplan gekeken of er verbouwd mag worden. De volgende stap die je gaat zetten is het aanvragen van de omgevingsvergunning bouw. Deze vergunning heb je nodig als je wil gaan verbouwen, renoveren of slopen.

#6: Omgevingsvergunning: Brandveiligheid

Als je een pand op het oog hebt dan zul je een aantal maatregelen moeten nemen om het gebouw brandveilig te krijgen. Er van uitgaande dat het gebouw dat niet is.
 
De regels die hiervoor gelden komen uit het bouwbesluit 2012.
 
Restaurants met een capaciteit van boven de 50 personen moeten een gebruiksmelding doen.
 
Op de website omgevingsloket kun je erachter komen of je een omgevingsvergunning nodig hebt.

#7: Uitstalvergunning

De volgende vergunning in dit artikel is de uitstalvergunning. Wil je een reclame bord buiten zetten om je restaurant te promoten, dan heb je waarschijnlijk een uitstalvergunning nodig.

Waarschijnlijk omdat dit niet in elke gemeente nodig is.
 
Zo heeft de gemeente waar ik woon, Eindhoven geen uitstalvergunning maar moet je wel aan een paar eisen voldoen.
 
 • Je mag koopwaar uitstallen tot 1,20 meter van het pand;
 • Uitstal moet een vrije doorgangsruimte van 1,50 meter hebben voor doorgaand verkeer;
 • Uitstalling dien je weg te halen na sluitingstijd van je restaurant;
 • Je mag niets verkopen vanuit de uitstal.

#8: HACCP

Als horecaondernemer kun je te maken krijgen met het Nederlandse Voedsel,- en Waren Autoriteit. Deze organisatie houdt toezicht of de drank en horecawet wordt nageleefd. Verder houdt het toezicht op veiligheid van eet- en drinkwaren in de horeca.
 
Als je een restaurant start heb je een voedselveiligheidssyteem nodig. Dit houdt in dat je als ondernemer ervoor zorgt dat het eten en drinken op een veilige manier wordt bereid.
 

Je stelt alles in het werk om de gezondheid van de gast te beschermen!

Dit voedselveiligheidssysteem heet HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Het is een plan dat je leert inzien wat er fout kan gaan tijdens het opslag- en bereidingsproces en hoe je deze fouten kunt voorkomen.
 
Laten we eens dieper ingaan waar HACCP nu eigenlijk voor staat:
 
Hazard Analysis: Is analyse van een mogelijk gevaar in een product of de bereiding ervan dat een bedreiging kan zijn voor de gezondheid van de consument. Denk dan bijvoorbeeld aan bacteriën, schimmels en botdeeltjes, of onhygiënische opslag.
 
De Critical Control Points zijn punten in het proces waar het gevaar voorkomen moet worden. Of waar het gevaar terug wordt gebracht moet of kan worden naar een acceptabel niveau.
 
Nu je weet waar HACCP voor staat is het wellicht handig om even naar de 7 basis beginselen te kijken.
 

De 7 HACCP-beginselen zijn:

 • Het herkennen van gevaren die voorkomen moeten worden. Wanneer dit niet mogelijk is, dan dient er een manier gevonden te worden waardoor de gevaren worden uitgeschakeld. Of zo klein mogelijk worden gehouden.
 • Het herkennen van kritische punten in de stadia van de verwerking waarbij de risico’s het grootst zijn.
 • Het opstellen van grenswaarden voor de controle. Hierdoor bepaalt de onderneming wat wel en wat niet aanvaardbaar is voor de voorkoming, uitschakeling of terug brengen van een onderkend gevaar.
 • Het vaststellen en er op toe zien dat de controlepunten worden toegepast en de grenswaarden worden aangehouden.
 • Het vaststellen van corrigerende maatregelen wanneer uit bovengenoemd punt blijkt dat alles niet naar behoren functioneert.
 • Het opstellen van een standaardprocedure om te kijken of de maatregelen functioneren en worden uitgevoerd.
 
Het opstellen van documenten en registers, om aan te tonen dat de maatregelen worden gevolgd. Als een product, de bereiding hiervan of het productieproces wordt gewijzigd, dienen voorgaande regels te worden aangepast.

#8: Milieubeheer horeca

De laatste vergunning van dit artikel is de milieuvergunning/meldingsplicht bij de gemeente. Je hebt geen milieuvergunning nodig maar een meldingsplicht bij je gemeente. Jouw restaurant is milieutechnisch zo klein dat het buiten het milieubeheer valt.

De Financiën

Volgende week gaan we starten met een lastig onderdeel in het starten van een restaurant. We gaan kijken of je droomrestaurant financieel haalbaar is.

Bedankt voor het lezen van dit artikel! Heb je nog vragen over het starten van een restaurant? Dan kun je die stellen in het commentaargedeelte hieronder of mijn Facebookpagina.

Erik

Photo by Eaters Collective on Unsplash

About Erik van Dullemen

Schrijft over wat er nodig is om een succesvol restaurant te starten en te runnen.