3 tips om de restaurant financiën te verbeteren

3 tips om de restaurant financiën te verbeteren

Het is belangrijk om in deze COVID-19 tijdperk de financiën in de gaten te houden. Dat kun je doen door wekelijks naar deze cijfers te kijken:

  • De basiskosten;
  • Het break-even point;
  • De kasstromen.

Laten we snel naar de basiskosten gaan kijken

#1. De basiskosten

De basiskosten bestaan uit de 2 grootste kostenposten die een restaurant kent, namelijk: de inkoopwaarde van de omzet en personeelskosten.

De formule om de inkoopwaarde te berekenen is als volgt: beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad.

De personeelskosten bestaan uit (in) directe kosten, verplichte premies en bijdragen.

Deze kosten samen mogen ongeveer 65% van de omzet bedragen. Voor een  fastfood restaurant kan dit percentage lager uitvallen, ongeveer 60%. Vallen deze percentages hoger uit, dan is het lastiger om winstgevend te zijn en een positieve kasstroom te houden.

#2. Het break-even point 

Het break-even point is een alarmbel voor rustigere periodes. Het break-even point, is het punt waarop de kosten en opbrengsten gelijk zijn. Zit je onder het break-even point dan gaat het geld er met bakken uit, want dan zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Andersom geldt natuurlijk ook. Wanneer je het break-even point berekent dan is het nodig dat je weet wat je vaste en variabele kosten zijn.

Het break-even point bereken je in 2 stappen.  Stap 1 is het berekenen van de contributiemarge.

Contributiemarge = totale omzet – totale variabele kosten / totale omzet. De tweede stap is het break-even point berekenen.

Break-even point = totale vaste kosten / contributiemarge.

#3. De kasstromen

De kasstroom is het geld dat je ontvangt en uitgeeft in een bepaalde periode. Dit is een belangrijk cijfer omdat dit aangeeft wat er aan contant geld op je rekening staat. Op deze manier weet je of je nog aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. Het berekenen van de kasstroom doe je door het geld dat uitgegeven wordt af te halen van het geld dat binnenkomt.

Succes met het verbeteren van de restaurant financiën.

 

 

About Erik van Dullemen

Schrijft over wat er nodig is om een succesvol restaurant te starten en te runnen.